Selecteer een pagina

Design Solutions is benoemd tot ambassadeur van Smart Industry. Net zoals wij onze klanten helpen beter te presteren, willen wij als ambassadeur een bijdrage leveren aan het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Daartoe delen wij onze kennis rondom het optimaliseren van ontwerp- en productieprocessen graag met werkgevers, werknemers, scholen, onderzoekers en overheden binnen het Smart Industry netwerk.

Als gerenommeerd SOLIDWORKS leverancier ondersteunen wij uiteenlopende bedrijven in de maakindustrie met hoogwaardige software, van 3D CAD tot simulatie en van databeheer tot visualisatie. Wij zijn gewend om op hoog niveau mee te denken over nieuwe ontwikkelingen en toepassingen binnen diverse sectoren. Arnaud Kooij, directeur van Design Solutions: “Smart Industry draait om slimme producten, processen en diensten. De wereld verandert in hoog tempo, grenzen vervagen en de markt vraagt om oplossingen op maat én om totaaloplossingen. De slimme inzet van ICT en productietechnologie verbindt machines met elkaar, maar ook bedrijven onderling en bedrijven met klanten. Om te zorgen dat ontwikkelingen en ontdekkingen snel worden geadopteerd, zullen wij samen met Smart Industry partners, fieldlabs en mede-ambassadeurs uiteenlopende diensten (door)ontwikkelen. Met de kennis van Design Solutions en de kracht van SOLIDWORKS kunnen wij hier een significante bijdrage aan leveren.”

Over Smart Industry
Smart Industry is een Nederlands initiatief van onder andere FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, Kamer van Koophandel en Nederland ICT. Het initiatief wil bijdragen aan een sterke positie van de Nederlandse industrie, door het bedrijfsleven de mogelijkheden van ICT en productietechnologie sneller en beter te laten benutten. Nieuwe Smart Industry oplossingen worden ontwikkeld door de technologische industrie, in nauwe samenwerking met andere sectoren zoals de creatieve industrie en technologie toepassende sectoren zoals agri, food, gezondheid, energie, chemie, logistiek en gebouwde omgeving.

Weten welke concrete bijdragen wij zullen leveren met onze kennis en know-how? Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief (inschrijven onderaan deze pagina).