Op donderdag 15 juni organiseerden wij een Technisch Seminar rondom het thema SOLIDWORKS en het werken met grote samenstellingen. Ruim 100 bezoekers kwamen naar de High Tech Campus Eindhoven in Eindhoven; een geweldige opkomst, die aantoont dat het onderwerp leeft onder onze klanten.

De theorie rond het werken met grote samenstellingen is uitgebreid aan de orde gesteld, verluchtigd met hier en daar een filmpje. Een belangrijk thema was het beperken van prestatieverlies van hardware. We vatten een aantal interessante feiten kort samen:

1. Op 80% van de factoren heeft u zelf invloed
Hoe groter een samenstelling is, hoe meer systeemresources (geheugen en processorcapaciteit hardware) in gebruik zijn, en hoe meer de prestatie van de productiviteit wordt beïnvloed. Dat weet op zich iedereen. Maar wat kunt u eraan doen om dit prestatieverlies zo klein mogelijk te laten zijn? Ligt het aan de hardware? Waar heeft de gebruiker zelf invloed op? Dat laatste is maar liefst 80%. Oorzaken van mindere prestaties moeten worden gezocht in een combinatie van factoren.

2. Een uniforme werkwijze verbetert de prestaties significant
Van wezenlijk belang is een uniforme werkwijze binnen het bedrijf. Een werkwijze ontstaat in de regel door het vergaren van kennis over de werking van software aangevuld met best practice. Die werkwijze moet vervolgens wél worden gedeeld binnen het bedrijf en iedereen moet zich daaraan houden. Onderdeel van die werkwijze moet zijn, dat op voorhand al wordt nagedacht over de manier waarop het product moet worden ontworpen. Hoe wordt het model opgebouwd? En welke instellingen en templates zijn van toepassing? Bij dat laatste is PDM (Product Data Management) een zeer adequaat hulpmiddel. PDM zorgt voor overzicht in data en juistheid in namen en revisies. Zoeken en terugvinden van bestanden wordt daardoor veel gemakkelijker. Daarnaast werkt PDM lokaal, wat de snelheid ten goede komt.

3. Kies voor goede hardware en een slimme inrichting van het netwerk
Maar los van dit is uiteraard het netwerk/hardware van belang. Moet alle data via een miniem kabeltje, dan komt dit de snelheid niet ten goede. Kijk ook naar de inhoud van de hardware en hoe deze wordt gebruikt. Wordt ieder model geladen vanaf de server? Dan levert dit ook een lange laadtijd op. Bespaar niet op hardware, kijk goed naar de adviezen die SOLIDWORKS hierin geeft en zorg liefst voor een dedicated engineering systeem.

Laadtijd terugbrengen: welke verschillende opties zijn er?

  • Resolved (langste laadtijd)
  • Lightweight
  • Large assembly mode
  • Large design review (kortste laadtijd).

Waarom een ander laadtype kiezen? Natuurlijk om de laadtijd (en dus de wachttijd) terug te brengen. Maar ook omdat veelal niet alle onderdelen in de samenstelling zichtbaar hoeven te zijn om er goed aan te werken of erover te communiceren. Daarnaast zijn er verschillende manieren om modellen te versimpelen. Moet alles grafisch zichtbaar zijn of kun je toe met minder details? Ook dat heeft ook invloed op de laadtijd. Kijk ook eens wat het gebruik van SpeedPak oplevert. Bedenk: een betere kwaliteit levert een groter bestand en dus een langere laadtijd op.

Kort gezegd heeft de gebruiker flink wat invloed op de prestaties. Er is niet één oplossing aan te dragen om een goede performance voor het werken met grote samenstellingen te bereiken. Het is een combinatie van allerhande factoren. Helaas is er nog geen enkele computer te noemen waarop SOLIDWORKS nooit crasht.

Heeft u vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.